Kancelaria Notarialna Kraków – Notariusz Kraków

A+ R A-

Notariusz - Prawo Obrotu Nieruchomościami

W zakresie prawa obrotu nieruchomościami świadczymy usługi na rzecz osób fizycznych, spółek, przedsiębiorców oraz innych podmiotów obrotu gospodarczego, dokonując czynności notarialnych z zakresu, ustawy o własności lokali oraz prawa rzeczowego sporządzając między innymi następujące czynności notarialne:

- umowy ustanowienia odrębnej własności lokali,

- umowy sprzedaży lokali,

- akty połączenia i podziału lokali,

- umowy ustanowienia odrębnej własności lokali w wyniku nadbudowy nieruchomości wspólnej,

- umowy określające sposób korzystania przez współwłaścicieli z nieruchomości wspólnej,

- umowy zniesienia współwłasności przez podział fizyczny,

- protokoły z zebrań wspólnot mieszkaniowych,

- umowy o podział do korzystania z rzeczy wspólnej (quad usum),

- umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste,

- akty ustanowienia służebności,

- akty ustanowienia użytkowania,

- akty ustanowienia hipoteki,

- oświadczenia o zwolnieniu nieruchomości spod obciążeń.

Z zakresu ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu lub domu jednorodzinnego

– umowy deweloperskie.

Z zakresu prawa zobowiązań:

- umowy przedwstępne,

- umowy sprzedaży,

- oferty zawarcia umowy sprzedaży,

- umowy przeniesienia własności nieruchomości celem zwolnienia z długu (datio in solutum),

- umowy przelewu wierzytelności,

- umowy przejęcia długu,

- rygory egzekucji,

- warunkowe umowy sprzedaży,

- umowy sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu,

- umowy zamiany,

- umowy najmu,

- umowy najmu okazjonalnego wraz z poddaniem się rygorowi egzekucji,

- umowy dzierżawy,

- umowy fiducjarnego nabycia własności,

- umowy darowizny,

- umowy dożywocia,

- umowy o rentę.