Kancelaria Notarialna Kraków – Notariusz Kraków

A+ R A-

Notariusz - Prawo Wekslowe i Czekowe

Dokonujemy czynności przewidzianych w ustawie prawo wekslowe i czekowe to jest:

- sporządzamy protesty weksli,

- poświadczamy podpisy na wekslach,

- sporządzamy deklaracje wekslowe